Introduktion

Denna sekretesspolicy sammanfattar de metoder som utförs av Padel Market (”vi”, ”oss”, ”vårt” eller ”Företag”) i förhållande till information som samlats in från användare som besöker vår webbplats via padelmarket.com (”webbplats”), eller som delar personlig information med oss ”tillsammans, ”Användare”).

Användarrättigheter

Du kan begära:

Få information på om personuppgifter om dig behandlas eller inte, samt få tillgång till din lagrade personliga information, tillsammans med kompletterande information.

Få i ett strukturerat, allmänt, maskinläsbart format en kopia av den personliga informationen du lämnar direkt till oss.

Begär rättelse av dina personuppgifter som vi har kontroll över.

Begär radering av dina personuppgifter.

Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Begär begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.

Skicka klagomål eller anspråk till en tillsynsmyndighet.

Observera dock att dessa rättigheter inte är definitiva och kan vara föremål för våra egna legitima intressen och lagkrav.

Datalagring

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det ska nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomföra och genomdriva vår policy. Lagringstider kommer att fastställas med hänsyn till vilken typ av information som samlas in och syftet med insamlingen, med beaktande av de krav som gäller för situationen, och behovet av att förstöra föråldrad och oanvänd information så snabbt som möjligt. Enligt gällande lagar kommer vi att behålla register som innehåller personlig kundinformation, öppnande av kontodokument, kommunikation och all annan information som krävs enligt tillämpliga lagar och regler. Vi kan komma att rätta, ersätta eller radera felaktig information när som helst efter eget gottfinnande. 

Anledningar till datainsamling 

Behandlingen av din Personliga Information (dvs. all information som rimligen kan identifiera dig; nedan ”Personuppgifter”) är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, samt för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att skydda våra legitima intressen och för att följa lagar och finansiella lagar som vi är föremål för.

Genom att använda Webbplatsen godkänner du insamling, lagring, användning och annan användning av din Personliga Information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Vi uppmanar våra användare att läsa denna sekretesspolicy noggrant och använda den för att fatta välgrundade beslut.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in två typer av data och information från Användare.

Den första typen är icke-identifierande och icke-identifierbar information avseende användare, som kan samlas in genom din användning av Webbplatsen (”Icke-Personlig Information”). Vi vet inte identiteten på en Användare vars Icke-Personliga Information vi samlar in. Denna information kan innehålla aggregerad användningsdata och teknisk information som överförs av enheten, både programvara och hårdvara (Till exempel webbläsartyp och operativsystem som enheten använder, språkinställningar, åtkomsttid etc.) för att förbättra funktionaliteten för vår webbplats (t.ex. besökta sidor, webbsökning, klick, åtgärder etc.). 

Den andra typen av information är Personlig Information som är individuellt identifierbar information, det vill säga information som identifierar en individ eller utan onödiga svårigheter kan identifiera en individ. Denna information inkluderar:

Enhetsinformation: Vi samlar in Personlig Information från din enhet. Sådan information inkluderar geografisk platsdata, IP adress, unika identifierare (t.ex. MAC adresser och UUID) och annan information relaterad till din aktivitet på Webbplatsen.

Hur får vi information om dig?

Vi tar emot din personliga information från en mängd olika källor:

När du frivilligt ger oss din personliga information när du registrerar dig på vår Webbplats.

När du använder vår Webbplats eller använder vår Webbplats i samband med din användning av våra tjänster.

Från externa leverantörer, tjänster och offentliga register (t.ex. trafikstatistikleverantörer).

Hur används informationen om med vem delar vi informationen?

Vi hyr, säljer eller delar inte Användarinformation med tredje part förutom vad som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi kan använda informationen för följande ändamål:

Upprätthålla kommunikation med dig: att skicka meddelanden om våra tjänster, ge dig teknisk information och felsöka eventuella problem med kundtjänsten

För att kommunicera med dig och hålla dig informerad om våra senaste tjänster och uppdateringar.

Visa annonser för dig när du använder vår Webbplats (se ”Annonser” för mer information).

Marknadsföring av våra webbplatser och produkter (för mer information, se ”Marknadsföring”).

För att utföra statistiska och analytiska studier och tester för att förbättra webbplatsen.

Förutom de olika användningsområden som anges ovan kan vi dela personlig information till våra anslutna företag och underleverantörer.

Förutom de syften som anges i denna sekretesspolicy kan vi dela personuppgifter med våra betrodda tredjepartsleverantörer, som kan finnas i olika jurisdiktioner runt om i världen, för något av följande ändamål:

Värdar och hanterar vår Webbplats

Tillhandahåller våra tjänster till dig, inklusive en personlig visning av vår Webbplats

Att lagra och behandla sådan information på våra vägnar

För att visa annonser för dig och för att utvärdera utgången för våra annonskampanjer och rikta in någon av våra användare.

Förse dig med marknadsföringserbjudanden och reklammaterial som rör vår Webbplats och våra tjänster

Utföra forskning, teknisk diagnostik eller analys

Dessutom kan vi dela informationen om vi är säkra på att det kan vara användbary eller rimligen nödvändig för att:

(1) följa all tillämplig lag, förordning, juridisk process eller myndighetsbegäran; (2) verkställa vår policy (inklusive vårt avtal), inklusive alla utredningar av eventuella överträdelser av dessa; (3) undersöka, upptäcka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet eller andra kränkningar, misstänkt bedrägeri eller säkerhetsfrågor; (4) att fastställa eller utöva våra rättigheter att försvara oss mot juridiska påståenden eller klagomål; (5) för att förhindra någon skada eller skada på rättigheter, egendom, eller säkerhet för oss, våra användare, dig själv eller någon tredje part; eller (6) att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och/eller, om vi anser det nödvändigt, för att genomdriva immateriella rättigheter eller andra lagliga rättigheter.

Cookies

Vi och våra betrodda partners använder cookies och annan teknik i våra relaterade tjänster, inklusive när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

En ”cookie” är en liten informationsenhet som en webbplats tilldelar din enhet medan du besöker webbplatsen. Cookies är mycket användbara och kan användas för olika ändamål. Dessa inkluderar att du kan navigera mellan sidor effektivt, möjliggöra automatisk aktivering av vissa funktioner, komma ihåg dina preferenser och göra interaktionen mellan dig och våra tjänster snabbare och enklare. Cookies används också för att säkerställa att de annonser du ser är relevanta för dig och dina intressen och för att samla in statisk information om användningen av våra tjänster.

Webbplatsen använder följande typer av kakor:

a. ”Sessioncookies”, som lagras endast tillfälligt under en surfningssession för att möjliggöra normal användning av systemet och raderas från din enhet när du stänger din webbläsare.

b. ”beständiga cookies”, som bara läses av webbplatsen, lagras på din dator under en viss tid och raderas inte när du stänger din webbläsare. Dessa cookies används när det är nödvändigt att känna till din identitet vid frekventa besök, till exempel för att vi ska kunna lagra dina inställningar för nästa inloggning.

c. ”tredjepartscookies”, som ställs in av andra onlinetjänster som kör innehåll på sidan du besöker, till exempel av analysföretag från tredje part som övervakar och undersöker åtkomst till webbplatsen.

Cookies innehåller inte någon information som identifierar dig personligen, men den personliga informationen vi lagrar om dig kan länkas av oss till den information som lagras i och erhålls från cookies. Du kan radera cookies genom att följa instruktionerna i dina enhetsinställningar. Men om du väljer att inaktivera cookies kanske vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt och din onlineupplevelse kan vara begränsad.

Vi använder ett verktyg baserat på Snowplow Analytisk -teknik för att samla in information om webbplatsanvändning. Det här verktyget samlar in information, till exempel hur ofta användare besöker webbplatsen, vilka sidor de besöker, etc. Det samlar inte in någon personlig information och används endast av webbplatsens värd och användningstjänstleverantör för att förbättra webbplatsen och tjänsterna.

Användning av kommandobiblioteken (Google Web Fonts)

För att kunna presentera innehåll korrekt och visuellt tilltalande i alla webbläsare använder vi skript- och teckensnittsbibliotek som t.ex. Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts) på denna webbplats. Googles Web Fonts överförs till webbläsarens cache för att förhindra att flera laddas. Om din webbläsare inte stöder Google Web Fonts eller inte tillåter åtkomst visas innehåller med ett standardteckensnitt.

Att anropa skript- eller teckensnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till biblioteksoperatören. I teorin är det möjligt att de relevanta biblioteksoperatörerna samlar in data, även om det i så fall inte är klart för vilket syfte.

Sekretesspolicyn för Googles biblioteksoperatör finns här: https://www.google.com/policies/privacy.

Insamling av information från tredje part

Vår policy behandlar endast användning och avslöjande av information som vi samlar in från dig. I samband med att informationen du lämnar till andra parter eller webbplatser via internet kan avslöjas och olika regler gälla för sådan avslöjande eller användning av information. Därför uppmuntrar vi dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för varje part till vilken du väljer att lämna ut information. 

Denna Sekretesspolicy gäller inte för den som inte ägs eller kontrolleras av oss, inte heller för någon som inte är anställd av eller under vår ledning, inklusive tredje parter som kan avslöja information enligt denna Sekretesspolicy.

Hur skyddar vi din information?

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att säkra information, kan vi inte vara ansvariga för handlingar från någon som får obehörig åtkomst till eller missbrukar vår Webbplats, och vi ger inga garantier, uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt att sådan åtkomst kommer att förhindras.

Överföring av data utanför ESS 

Observera att vissa mottagare av data kan finnas utanför Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. I sådana fall lämnar vi dina uppgifter endast till de länder vars nivå av dataskydd har godkänts av Europeiska Kommissionen, eller så kommer vi att ingå ett avtal för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd.

Reklam

Vi kan använda reklamteknik från tredje part för att visa annonser när du besöker Webbplatsen. Denna teknik använder din information i samband med din användning av tjänsterna för att visa annonser för dig (till exempel genom att inkludera tredjepartscookies i din webbläsare).

Du kan välja bort att bli inkluderad i ett antal tredjepartsannonsnätverk, inklusive de som drivs av medlemmar i Network Advertising Initiative (”NAI”) och Digital Advertising Alliance (”DAA”). För mer information om denna praxis för NAI- och DAA-medlemmar, såväl som dina angående användningen av din information från dessa företag, inklusive hur du väljer bort inkludering i tredjepartsannonsnätverk som drivs av NAI- och DAA-medlemmar, besök deras respektive webbplatser: http://optout.networkadvertising.org/#!/ och http://optout.aboutads.info/#!/.

Marknadsföring

Vi eller våra underleverantörer från tredje part kan använda dina Personuppgifter, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer, etc. för att förse dig med reklammaterial relaterat till våra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Av respekt för din rätt till integritet ger vi dig också möjlighet att välja bort marknadsföringserbjudanden från oss tillsammans med sådant material. Om du avregistrerar dig kommer vi att ta bort din e-postadress eller ditt telefonnummer från våra marknadsföringslistor.

Observera att även om du har avslutat prenumerationen på att ta emot kommersiella e-postmeddelanden från oss, kan vi fortfarande skicka dig annan viktig e-postkommunikation utan att ge dig möjlighet att välja bort att ta emot dem. Dessa meddelanden kan innehålla kundtjänstmeddelanden eller administrativa meddelanden.

Företagstransaktion

Vi kan dela information i händelse av en företagstransaktion (såsom försäljning av en väsentlig del av vår verksamhet, en fusion eller en tillgångsförsäljning). I ett sådant fall kommer det förvärvande eller överlåtande företaget att anta de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Minderåriga

Vi förstår vikten av att skydda barns integritet, särskilt i en onlinemiljö. Webbplatsen är inte utformad eller avsedd att användas av barn. Under inga omständigheter kommer vi att tillåta minderåriga att använda våra tjänster utan samtycke eller förhandstillstånd från en förälder eller vårdnadshavare. Vi samlar inte medvetet in någon Personlig Information från minderåriga. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att deras barn har gett oss Personlig Information utan deras samtycke, bör de kontakta oss.

Uppdateringar eller ändringar av denna Sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller revidera denna Sekretesspolicy då och då. Ändringar av denna Sekretesspolicy träder i kraft när den reviderade eller ändrade Sekretesspolicyn visas. Den senaste översynen kommer att återspeglas i avsnittet ”Senast ändrad”. Din fortsatta användning av plattformen efter meddelande om sådana ändringar på vår webbplats utgör ditt erkännande och samtycke till sådana ändringar av Sekretesspolicyn och ditt godkännande av villkoren för sådana ändringar.

Hur man kontaktar oss

Om du har några allmänna frågor om Webbplatsen eller informationen vi samlar in från dig och vår användning av den kan du mejla oss på [email protected].