Rättsligt meddelande

Det här rättsliga meddelandet (härefter, "Rättsligt Meddelande") reglerar användandet av tjänsten för internetportalen www.padelmarket.com (härefter, ”Hemsidan”, eller ”Webbplatsen”) av EUROPEAN PADEL MARKET, med registrerat kontor i C/DOCTOR ESQUERDO 105, MADRID, 28007, MADRID med CIF B05379060.

 

Lagstiftning

Förhållandet mellan EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. med användarna av dess telematiktjänster, som finns på webben, omfattad av spansk lagstiftning och domsrätt.

 

Parterna avsäger sig uttryckligen den jurisdiktion som kan motsvara dem och överlämnar sig uttryckligen till Madrids domstolar för att lösa eventuella tvister som kan uppstå vid tolkningen eller genomförandet av dessa avtalsvillkor.

 

Innehåll och användande

Användaren är informerad och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början på en affärsrelation med EUROPEAN PADEL MARKET, S.L..

 

Ägaren av webbplatsen identifierar sig inte med de åsikter som uttrycks i den av dess medarbetare. Företaget förbehåller sig rätten att göra oanmälda ändringar som det anser lämpliga på webben. Företaget kan ändra, ta bort eller lägga till innehåll och tjänster som tillhandahålls på samma sätt som de presenteras eller finns på deras servrar.

 

Immateriella och industriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till innehållet på webbsidorna, grafisk design och koder ägs av EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. och därför är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller annan aktivitet som kan göras med innehållet på deras webbsidor eller till och med citera källor, utan skriftligt medgivande från EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. ej tillåtet. Alla handelsnamn, varumärken eller särskiljande tecken av något slag som finns på företagets webbsidor är deras ägares egendom och skyddas av lag.

 

Länkar

Förekomsten av länkar på webbplatsen för EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. är endast i informationssyfte och i inget fall ett förslag, en inbjudan eller rekommendation för dem.

 

Sekretess och dataskydd

För tillämpningen av bestämmelserna i GDPR den 27 april 2016, EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. informerar Användaren om förekomsten av en automatiserad behandling av personuppgifter skapad av och för EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. och under dess ansvar, för att utföra underhåll och förvaltning av relationen med Användaren, samt informationsarbete. Vid tidpunkten för godkännandet av dessa allmänna villkor, kommer EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. kräva att användaren samlar in vissa väsentliga data för tillhandahållandet av sina tjänster.

 

Registreringsfiler och formulär

Att fylla i registreringsformuläret är obligatoriskt för att få tillgång till och använda vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen. Misslyckande att tillhandahålla de begärda personuppgifterna eller att inte acceptera denna dataskyddspolicy innebär att det är omöjligt att prenumerera, registrera eller delta i någon av kampanjerna där personuppgifter begärs.

 

För syftet med bestämmelserna i GDPR den 27 april 2016, informerar vi dig om att de personuppgifter som erhålls som ett resultat av din registrering som Användare kommer att inkorpereras i en fil som ägs av EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. med C.I.F B05379060, adress på C/ DOCTOR ESQUERDO 105, MADRID, 28007, MADRID, efter att ha genomfört de säkerhetsåtgärder som fastställts i kunglig förordning 1720/2007 den 11 juni.

 

Noggrannhet och sanningsenlighet i de tillhandahållna uppgifterna

Användaren är ensam ansvarig för sanningsenligheten av de inkluderade uppgifterna, vilket fritar EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. från något ansvar i detta avseende. Användare garanterar och svarar, i alla fall, sanningsenligheten, noggrannheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls, och åtar sig att hålla dem uppdaterade. Användaren samtycker till att lämna fullständig och korrekt information i registrerings- eller prenumerationsformuläret. EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. är inte ansvarig för sanningshalten i informationen som inte är av dess egen utarbetning och vars en annan källa anges, så företaget tar inte på sig något ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå från användningen av sådan information. EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ta bort information som finns på dess webbsidor och kan till och med begränsa eller neka åtkomst till sådan information. EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. är befriad från ansvar för förlust eller skada som användaren kan lida till följd av fel, defekter eller utelämnanden i informationen som tillhandahålls av EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. förutsatt att den kommer från källor utanför EUROPEAN PADEL MARKET, S.L..

 

Cookies

Webbplatsen www.padelmarket.com använder cookies, som är informationsfiler som lagras på användarens egen terminal och som används för att underlätta för användaren när hen använder webbplatsen. Däremot har användaren möjlighet att konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt att installationen av dessa filer förhindras.

 

Syfte

Syftet med EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. är underhåll och förvaltning av relationen med Användaren, samt informationsuppgifter.

 

Minderåriga

I händelse av att vissa av våra tjänster är specifikt riktade till minderåriga, kan EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. komma att begära samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare för insamling av personuppgifter eller, i förekommande fall, för automatiserad behandling av uppgifter.

 

Överföring av data till tredje part

EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. kommer inte att överföra användardata till tredje parter.

 

Utövande av rätten till tillgång, rättelse, hävning och invändning

Du kan skicka din kommunikation och utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering, begränsning, portabilitet och opposition på www.padelmarket.com eller via post adresserad till EUROPEAN PADEL MARKET, S.L., Ref. RGPD, i C/ DOCTOR ESQUERDO 105, MADRID, 28007, MADRID. För att utöva dessa rättigheter krävs att du bevisar din identitet för EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. genom att skicka en fotokopia av nationellt identitetskort eller något annat sätt som är giltigt i lag. Ändring eller rättelse av dina registreringsuppgifter kan även göras på själva webbplatsen genom att identifiera dig själv, med ditt användarnamn och lösenord.

 

Säkerhetsåtgärder

EUROPEAN PADEL MARKET, S.L. har antagit säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter som krävs enligt lag och försöker installera andra medel och ytterligare tekniska åtgärder som står till dess förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter som tillhandahållits. EUROPEAN PADEL MARKET, S. L. kommer inte att ansvara för eventuella skador som kan uppstå från störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonavbrott eller avbrott i driften av detta elektroniska system, orsakade av saker utanför EUROPEAN PADEL MARKET, S. L.; förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system orsakade av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller överbelastning i databehandlingscentralen, internetsystemet eller andra elektroniska system, samt skador som kan orsakas av tredje part genom olagliga introduktioner utöver kontroll av EUROPEAN PADEL MARKET, S.L.. Ändå måste användaren vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ointaglig.

 

Samtycke

Användaren håller med om att sig ha informerats om villkoren för skydd av personuppgifter, accepterar och samtycker till automatiserad behandling av dessa av EUROPEAN PADEL MARKET, S.L., på det sätt och för de syften som anges i denna policy för skydd av personuppgifter. Vissa tjänster som tillhandahålls på Portalen kan innehålla särskilda villkor med specifika bestämmelser om skydd av personuppgifter.